ترمیم مو

ترمیم مو اقایان و خانم ها


خدمات

ترمیم مو

کوتاهی

ترمیم مو بهترین مو

پاک سازی پوست

ترمیم مو

کراتینه مو

ترمیم مو

رنگ و مش

ترمیم مو

گریم

نمونه کار های ترمیم مو

در روش ترمیم مو از جراحت و برش و بخیه خبری نخواهد بود و سوراخ کرن سر برای برداشت مو انجام نمی شود در مقابل آن ، تارهای مویی نیز پیوند نمی خورند و ظاهر مو طبیعی نخواهد بود به این شکل که از تارهای مویی تنها برای پوشش دادن بخش های طاس و کم پشت بهره گرفته می شود.

  • 9:30am - 6pm
  • 9:30am - 4pm